Badanie wzroku

Badanie wzroku obejmuje wywiad lekarski oraz czynności mające na celu określenie ostrości i jakości widzenia. Na podstawie wyników możliwy jest dobór soczewek lub szkieł. Wykonujemy podstawowe badanie wzroku z wykorzystaniem tablicy Snellena, a także badanie komputerowe umożliwiające diagnozę astygmatyzmu czy ocenę wartości wady sferycznej.

Badanie dna oka

Badanie dna oka pozwala zdiagnozować wiele chorób narządu wzroku, a także zmian wynikających z postępu chorób ogólnoustrojowych. Wynik badania pozwala więc ocenić nie tylko jakość widzenia pacjenta, ale również jego stan zdrowia i skuteczność prowadzonej terapii.

Zabieg poprzedzony wywiadem rozpoczyna się od podania pacjentowi kropel z atropiną, które rozszerzają źrenicę i tym samym zwiększają widoczność dna oka. Po ich podaniu pacjenci mogą w niewielkim stopniu stracić ostrość widzenia, dlatego zaleca się, by na badanie dna oka przyjść z osobą towarzyszącą.

Ocena widzenia stereoskopowego

Ocena widzenia stereoskopowego to szczegółowe badanie współpracy oczu. Pomiary podczas badania widzenia obuocznego pozwalają ocenić jakość widzenia każdego oka oraz współpracy między nimi. Zalecane jest pacjentom, którzy zauważyli u siebie niepokojące objawy w postaci problemów z koncentracją, szybkiego męczenia się podczas czytania lub pracy przy komputerze, problemy z zapamiętywaniem przeczytanych informacji czy problem z oceną odległości.

Badania okulistyczne kierowców

Wykonujemy badania okulistyczne kierowców i kandydatów na kierowców. Podczas wizyty przeprowadzamy szczegółowy wywiad z pacjentem dotyczący przebytych chorób, urazów lub operacji narządu wzroku, a także noszenia okularów bądź soczewek kontaktowych. Badanie ma na celu ocenę ostrości wzroku bez i z korekcją okularową, obuocznej ostrości wzroku po korekcji, a także pola widzenia, rozpoznawania barw, widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie.

Optomed | 2022 | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE